Het energielandschap, klaar voor een productief jaar!

Heeft u al gehoord van de windlandschappen? Of van het omgevingsfonds voor windmolens? Dat kan. De voorbije vijf jaar hebben we immers hard gewerkt aan een breed gedragen ontwikkeling van grootschalige windturbines in de provincie Oost-Vlaanderen. Al onze ervaringen inzake locatie, coördinatie en participatie hebben we voor u samengevat in deze handige toolkit.
 
Oost-Vlaanderen Energielandschap stopt echter niet bij het faciliteren van grote én gedragen wind-energieprojecten. Onze missie is om het grote potentieel aan hernieuwbare energie in Oost-Vlaanderen in kaart te brengen, de realisatie daarvan te faciliteren en de provincie tegen 2050 om te vormen tot één duurzaam energielandschap.
 
Enkel wind vraagt u? In het Energielandschap 2.0 zetten we deze inspanningen inderdaad verder, maar we leggen ook nieuwe accenten. We ondersteunen lokale besturen in hun energieneutrale ambities. Samen met burgers, bedrijven, verenigingen en landbouwers gaan we het engagement aan om ideeën en projecten uit te werken die hun gemeente energieneutraal kunnen maken.
 
Daar wordt u niet warm van? Net daarom zetten we vol in op het gebruik van warmte als bron van duurzame energie door projecten rond (groene) warmte, restwarmte, warmtetransport en -netten te ondersteunen of te coördineren. Vooral de kleinere, individuele warmtevragers en -aanbieders verdienen onze aandacht. Nog te vaak hangt een succesvol warmteverhaal af van het vinden van een match tussen enkele grote spelers. Oost-Vlaanderen Energielandschap wil vanuit haar kenmerkende participatieve aanpak de individuele projecten overstijgen. Vele kleinere gebruikers en aanbieders kunnen samen best een energie-efficiënt en rendabel warmtesysteem vormen. Het energielandschap wil de productie, het transport van en de vraag naar (groene) warmte beter op elkaar afstemmen zodat we in Oost-Vlaanderen optimaal gebruik kunnen maken van deze hernieuwbare energiebron.
 
Wind, warmte, energieneutraal… Check! Maar Oost-Vlaanderen Energielandschap is meer dan de som van deze hernieuwbare delen. Wij maken een punt van maatschappelijk draagvlak. Via participatie en rechtstreekse betrokkenheid van bewoners, bedrijven en verenigingen zoeken we naar de optimale samenwerking van private en collectieve hernieuwbare energiesystemen voor een energie-neutraal én klimaatgezond Oost-Vlaanderen!