20 extra windturbines voor Eeklo, Maldegem en Kaprijke

Engie Electrabel, Elicio, Windkracht Vlaanderen, EDF Luminus en Ecopower dienden in januari samen de nodige vergunningsaanvragen in voor 20 extra turbines voor Eeklo, Maldegem en Kaprijke. Onder impuls van Oost-Vlaanderen Energielandschap, stemden de ontwikkelaars hun windprojecten in de concentratiezone Eeklo-Maldegem-Kaprijke op elkaar af. Bovendien zal dit windlandschap gerealiseerd worden met 20% rechtstreekse participatie en een omgevingsfonds.

Deze vergunningsaanvraag is het juridische startschot voor de realisatie van het grootste windpark op het Vlaamse vaste land. Als alles vlot verloopt start bouw in 2018. Met meer dan 30 windturbines in het gebied – goed voor lokale groene stroom voor meer dan 50 000 gezinnen – krijgen de klimaatinspanningen van de 3 gemeenten alvast een enorme boost. 

Benieuwd hoe het windlandschap Eeklo-Maldegem er uit kan zien, ontdek het zelf in onze educatieve applicatie.

© Albert Everaert

Een Oost-Vlaams windbeleid dat werkt

De Provincie Oost-Vlaanderen is er al langer van overtuigd: “Windmolens moeten er komen, maar dat lukt enkel wanneer ze gebouwd worden op weloverwogen plaatsen in het landschap en mét lokaal draagvlak.” De Provincie verankerde deze principes dan ook in haar beleidskader voor wind

Het windlandschap Eeklo-Maldegem is een belangrijke verwezenlijking van de Oost-Vlaamse aanpak. Het project kent een lange historiek, maar dankzij de ondersteuning en coördinatie van Oost-Vlaanderen Energielandschap werden volgende resultaten geboekt:

  • De vijf projectontwikkelaars stemden hun projecten op elkaar af & onderzochten samen de milieu impact;
  • Ze dienden gelijktijdig hun vergunningen in;
  • De capaciteit van het elektriciteitsnet werd meteen aangepast voor het volledige project
  • De 20 extra windturbines komen er met rechtstreekse participatie van burgers & lokale besturen én een omgevingsfonds;
  • De lokale besturen behouden controle en overzicht van de windontwikkeling in hun gemeente en kunnen hierdoor sterker achter het project gaan staan.

Wat kan dit Oost-Vlaamse project betekenen voor de Vlaamse doelstellingen uit de conceptnota ‘Windkracht 2020’?

Windkracht 2020


presentatie Windkracht 2020

Ook Vlaanderen maakt ondertussen werk van wind. De bevoegde Ministers Bart Tommelein en Joke Schauvliege lanceerden in december daarom hun conceptnota ‘Windkracht 2020’. Een ambitieuze nota die stelt dat er tegen 2020 maar liefst 280 grote windturbines of 1563 GWh aan windenergie moet bijkomen. 

De Vlaamse ministers roepen de Provincies op om “een actieve, coördinerende rol op te nemen in de ontwikkeling van windturbines op hun grondgebied met aandacht voor het wegwerken van knelpunten, afstemmen van projecten en vooral draagvlak.” Precies wat Oost-Vlaanderen al jaren doet.

Gesteund door het succes in Eeklo-Maldegem-Kaprijke, zet de Provincie haar windbeleid verder. Met Oost-Vlaanderen Energielandschap als regisseur bouwen we samen aan duurzame en gedragen windlandschappen in Oost-Vlaanderen.