warmte

Het energielandschap, klaar voor een productief jaar!

Heeft u al gehoord van de windlandschappen? Of van het omgevingsfonds voor windmolens? Dat kan. De voorbije vijf jaar hebben we immers hard gewerkt aan een breed gedragen ontwikkeling van grootschalige windturbines in de provincie Oost-Vlaanderen. Al onze ervaringen inzake locatie, coördinatie en participatie hebben we voor u samengevat in een handige toolkit. Oost-Vlaanderen Energielandschap stopt echter niet bij het faciliteren van grote én gedragen wind-energieprojecten. Onze missie is om het grote potentieel aan hernieuwbare energie in Oost-Vlaanderen in kaart te brengen, de realisatie daarvan te faciliteren en de provincie tegen 2050 om te vormen tot één duurzaam energielandschap.

Groene energie in een klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Op 2 september keurde de provincieraad het klimaatplan “Oost-Vlaanderen Klimaatgezond!” goed. Dit ambitieuze beleidsplan wil de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en de gevolgen van de klimaatopwarming maximaal temperen door in te zetten op vijf speerpunten.

Een klimaatgezonde provincie is immers enkel mogelijk wanneer we er in slagen om een intelligent, duurzaam en groen energielandschap te creëren in Oost-Vlaanderen.

Subscribe to RSS - warmte